UAB "Projektas KARMA"
Sveiki atvykę į mūsų internetinį puslapį!

 

 

Apie mus:

UAB Projektas KARMA yra atestuota atlikti šiuos darbus:

 • Ypatingi ir neypatingi statiniai.
 • Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
 • Susisiekimo komunikacijos (gatvės).
 • Inžineriniai tinklai.
 • Kiti inžineriniai statiniai.
 • Visi minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Darbų sritis:  

 • Bendrieji statybos darbai;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; 
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Įmonė sertifikuota ir turi įdiegtus šiuos ISO standartus:

 • Kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015;
 • Aplinkos apsaugos vadybos standartą ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartą BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008.

Įmonėje suburtas profesionalų kolektyvas visada pasirengęs padėti ir patarti. 

About us:

UAB Projektas KARMA is certified to perform these jobs:

 • Special and non-special buildings.
 • Residential and non-residential buildings.
 • Communications (streets).
 • Engineering networks.
 • Other engineering buildings.
 • All the above-mentioned buildings located in the territory of the cultural heritage object, its protection zone and the cultural heritage area.

Area of work:

 • General construction work;
 • Construction of water supply and sewerage networks;
 • Installation of building heating, ventilation and air conditioning engineering systems;
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Installation of process control and automation systems;
 • Installation of static telecommunications systems;
 • Installation of building security alarms, fire safety (alarm) engineering systems;

The company is certified and has the following ISO standarts implemented:

 • Quality management standart ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015;
 • Environmental management standart ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001: 2015;
 • Occupational safety and health management standart BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008.

The team of professionals gathered in the company is always ready to help and advise.