UAB "Projektas KARMA"
Sveiki atvykę į mūsų internetinį puslapį!

 UAB "Projektas KARMA" yra atestuota statybinė įmonė atliekanti kvalifikuotus statybos darbus. Įmonė užsiima ypatingų ir neypatingų statinių, gyvenamųjų ir negyvenamųjų bei visų kitų paskirčių (kultūros, mokslo, garažų, sandėliavimo, gydymo, pramonės ir kt.) pastatų statybos, rekonstrukcijos, remonto bei renovacijos darbais.

Įmonė atlieka bendrastatybinius darbus, vidaus ir išorės apdailos darbus, visų tipų inžinerinių sistemų įrengimo darbus, aplinkotvarkos darbus ir kt.

UAB "Projektas KARMA" is a certified construction company performing qualified construction work. The company is engaged in the construction, reconstruction, repair and renovation of special and non-special buildings, residential, non-residential and all other purposes (cultural, scientific, garage, storage, medical, industrial, etc.).

The company performs general construction works, interior and exterior finishing works, installation of all types of engineering systems, environmental management works, etc. 


 

Apie mus:

UAB Projektas KARMA yra atestuota atlikti šiuos darbus:

 • Ypatingi ir neypatingi statiniai.
 • Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
 • Susisiekimo komunikacijos (gatvės).
 • Inžineriniai tinklai.
 • Kiti inžineriniai statiniai.
 • Visi minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.


Darbų sritis:  

 • Bendrieji statybos darbai;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; 
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Įmonė sertifikuota ir turi įdiegtus šiuos ISO standartus:

 • Kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015;
 • Aplinkos apsaugos vadybos standartą ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartą BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008.

Įmonėje suburtas profesionalų kolektyvas visada pasirengęs padėti ir patarti. 

About us:

UAB Projektas KARMA is certified to perform these jobs:

 • Special and non-special buildings.
 • Residential and non-residential buildings.
 • Communications (streets).
 • Engineering networks.
 • Other engineering buildings.
 • All the above-mentioned buildings located in the territory of the cultural heritage object, its protection zone and the cultural heritage area.


Area of work:

 • General construction work;
 • Construction of water supply and sewerage networks;
 • Installation of building heating, ventilation and air conditioning engineering systems;
 • Installation of electrical engineering systems for buildings;
 • Installation of process control and automation systems;
 • Installation of static telecommunications systems;
 • Installation of building security alarms, fire safety (alarm) engineering systems;

The company is certified and has the following ISO standarts implemented:

 • Quality management standart ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015;
 • Environmental management standart ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001: 2015;
 • Occupational safety and health management standart BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008.

The team of professionals gathered in the company is always ready to help and advise.